RIC-ledenverkenning 2020-2025

Rectificatie

 

Heb jij het al gelezen? Het bestuur heeft Bert Ruck gevraagd om met een groep leden te praten over de toekomst van RIC en de uitkomsten hiervan tijdens een ledenbijeenkomst te presenteren. In de Dolpen van deze maand nodigt Bert geïnteresseerden uit zich aan te melden voor dit verkenningsteam. Abusievelijk is hierbij een onjuist e-mailadres vermeld. Dat moet zijn: ledenverkenning@ricamsterdam.nl. Dus, ben jij het gedroomde teamlid, stuur je aanmelding dan naar dit adres!

 

Het volledige artikel van Bert lees je hier: https://leden.ricamsterdam.nl/download/dolpen-oktober-2019/ (vanaf blz. 5)