– RIC Ledenpost –

Lintjes voor Trudi Beelen en Henk Schaap
– Nieuwe uitgangspunten wedstrijdkleding
– Slot patiodeur defect
– Werkzaamheden brug Ouderkerk

 

Lintjes voor Trudi Beelen en Henk Schaap

Op de dag voor Koningsdag hebben twee leden van RIC een lintje ontvangen voor hun goede werken.

Trudi Beelen werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Zij was een van eersten die roken als een ernstige verslaving zagen en zij maakte het mogelijk dat er verslavingszorg kwam voor rokers. Dankzij haar trainingen werden hulpverleners opgeleid en duizenden rokers van hun verslaving afgeholpen.

Henk Schaap werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau voor de vele uren die hij gestoken heeft in onze vereniging, als lid van de materiaalcommissie, als lid van het bestuur, als coach en als aanspreekpunt tijdens onze verbouwing. Naast de tijd die hij aan RIC besteedt, heeft hij ook veel gedaan voor Okeanos, zit hij al jaren in de dorpsraad en is hij intensief betrokken bij de zorgboerderij van Badhoevedorp.

Het bestuur feliciteert Trudi en Henk met hun benoeming en is trots dat we hen in ons midden mogen hebben!

 

Nieuwe uitgangspunten wedstrijdkleding

De KNRB hanteert nieuwe uitgangspunten voor kleding tijdens wedstrijden. Roei je wedstrijden, neem dan goede nota van de regels. Je vindt ze hier: https://knrb.nl/nieuwe-kledingregels/.

 

Slot patiodeur defect

Het slot in de deur van de patio naar het vlot is helaas kapot gegaan. We hebben het naar de leverancier gestuurd. Voorlopig zit er tijdelijk een gewoon slot in deze deur. Om deze deur open te maken in het geval je per ongeluk na het roeien voor een dichte loods terecht komt, hebben we een sleutel opgehangen in de trainingsruimte. Dus als je buitengesloten bent, open de deur naar de trainingsruimte en gebruik de sleutel om binnen te komen.

 

Werkzaamheden brug Ouderkerk

Naast de werkzaamheden die al worden uitgevoerd, zijn deze week ook werkzaamheden gestart aan de brug in Ouderkerk. De aannemer begint met aanbrengen van een tijdelijke damwand aan de westzijde van de Amstel. Daarvoor zullen pontons in de Amstel worden gelegd. Vervolgens wordt de bestaande oeverconstructie gesloopt en wordt de nieuwe oeverconstructie (een stalen damwand) aangebracht. Tot en met week 21 (vrijdag 24 mei) is de aannemer aan de westzijde bezig.

Vanaf week 19 (week van 6 mei) verwacht de aannemer te starten met de tijdelijke damwand aan de oostzijde van de Amstel. Daar kan hij alleen het deel aanbrengen ten noorden van de brug. Het slopen en aanbrengen van de nieuwe damwanden gaat aan de westzijde door tot en met week 27 (vrijdag 5 juli).

De pontons liggen alleen aan de oeverzijde en de doorvaart in het midden van de Amstel komt verder niet in het geding. Er wordt/is ook bebording geplaatst zodat het scheepvaartverkeer (en dus ook de roeiers) worden geattendeerd, maar het devies blijft goed opletten en regelmatig omkijken!